Säkerhet

Personlig presentation av den som ska arbeta hos er.

 Personlig presentation av företaget och arbetsledaren.

 Arbetsbeskrivningar med tydliga instruktioner.

 Avstämmningsmöten för att kontrollera kvalitén.

 Fortlöpande internutbildning av personalen.

 Säker nyckelhantering.

 Kontroll av vår personal i polisregister.

 Ansvarsförsäkring.

 Tystnadsplikt och sekretess avtal.

 Olyckfallsförsäkring på vår personal.

 I största möjlighet samma städare som kommer.

 Vid byte av städare informeras ni när det kommer någon ny
nyckelbricka12A