Fönsterputs

Tips! För att spara tid när vi kommer och ska putsa era fönster.

Plocka bort allt från fönsterblecken , ta ner gardinerna. Tala om befintliga skador innan putsningen påbörjas, exempelvis fönster som är omöjliga att öppna med mera. 

Pris: 320 kr (efter skatteavdrag 160 kr) timme eller fast pris.

Vid fönsterputsning räknar vi en timme extra för resan.